Balcı Müşavirlik

Proje Detayı

22.2.2018
Ali BALCI, 1985 Ankara doğumlu olup Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde lisans, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Amaçlanan; işletmelerin ticari faaliyetlerinin bir bağlantısı olan muhasebe işlemlerinin sağlıklı, anlaşılır, mevzuata uygun, güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, şirketin bu faaliyetlerinin sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak bunların sonucunda oluşan fiili durumu ilgililere ve resmi mercilere tarafsız bir şekilde sunmaktır.
  Web site için tıklayınız