Ahi Kültür Sanat Derneği

Proje Detayı

22.2.2018
Bizim dernek adı “Ahi Kültür ve Sanat Derneği” olduğu için Ahilik hakkında kısa ve öz bir bilgi vermemiz gerekmektedir. Ahîlik, Türk illerinde yayılmış bulunan "dinî-meslekî" karakterli kurumlardır Bu birlikler, başta mensupları olmak üzere, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma kurmak için çalışmışlardır. Kardeşlik, cömertliğe, dostluğa ve yardımlaşmaya dayanan bir duygudur. Kardeşlik, sadece bir anadan doğmadan ibaret değildir. Cömertliğe, el açıklığına, mertliğe dayanan Ahilik kurumunun vazgeçilmez kurallarından biri de, üyelerinin birbirini kardeş görmeleridir. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
  Web site için tıklayınız